Nedostatek sarančat stěhovavých

Na trhu živého krmného hmyzu lze v současné době pozorovat nedostatek sarančat stěhovavých a tento problém dolehl i na náš e-shop Broukarna.cz. Aktuální nízké výnosy chovu sarančat stěhovavých jsou do značné míry dány skutečností, že tento druh sarančat je hodně závislý na konzumaci čerstvých lipnicovitých travin a obilovin, kterých je v současném ročním období nedostatek a jen těžko se nahrazují nějakým ekvivalentem, jenž by sarančata ochotně přijímala. V současné době tedy udržujeme chov sarančat stěhovavých alespoň na základním stupni reprodukce a s jejich masivnější produkcí počítáme až s nástupem jarního období.

Uvedený problém se naštěstí netýká sarančat všežravých, jejichž přijímaný jídelníček je mnohem širší a nepodléhá tolik sezónním vlivům, takže jich máme v chovu trvalý dostatek ve všech velikostech a nabízíme je v pestré škále objemových balení.