Projekt "Návrat do práce"

Evropská unie a Evropský sociální fond finančně podpořily projekt "Návrat do práce v Pardubickém kraji", v jehož rámci bylo u naší společnosti podpořeno jedno pracovní místo jako společensky účelné pracovní místo. Také díky tomuto projektu mohla naše společnost zaměstnat pracovnici pečující o osobu do patnácti let věku. Podrobnosti k tomuto projektu lze nalézt v tomto letáku - Leták OPZ - SÚPM ukončení.