Regionální individuální projekt Návrat do práce

Naše společnost využila možností regionálního individuálního programu Návrat do práce v Pardubickém kraji, který vychází z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Tento program tvoří základ pro čerpání podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti zvýšení zaměstnanosti v České republice na období 2014 -2020. Projekt realizuje krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích ve spolupráci s kontaktními pracovišti Pardubického kraje.

Díky tomuto projektu můžeme od 1.11.2017 zaměstnat novou pracovnici do našeho chovu živého krmného hmyzu a dále tak rozvíjet naši činnost s podporou fondů z Evropské unie. Děkujeme za tuto možnost.

Logo EU, návrat do práce